บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

ปั๊มดูดโคลน50UT2.4S
ราคา ตาม สเปค สอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เราจัดจําหน่าย ปั๊มนํ้าเสีย ,ปั๊มดูดโคลน,ใช้ในบ้านพักอาศัย อาคารสูงต่างๆ ในโรงงาน อุตสาหกกรม อาทิเช่นยี่ห้อ "TSURUMI MADE IN JAPAN",SHINMAYWA MADE IN JAPAN",EBARA MADE IN JAPAN" 50UT2.4S,50PN2.4S,50PUA2.7S,50PUA2.4S,50B2.75,80B21.5,50B2.75H,50PU2.75,50PN2.75S,50PUA2.75,100C43.7,50PPU2.75S,100B43.7,80C21.5,50PU2.4S,100B42.2,80PU21.5,100C42.2,LB-480,LSP1.4S,50C2.75,LB-800,50B2.4,LSC-1.4S,100C47.5,80PUA21.5,50PU2.4,80BA21.5,50C2.75S,50U21.5,80U2.75,100C45.5,80U22.2,50CA2.75,50U2.4S,LB800,80U21.5,50U2.4,50B2.75S,80U23.7,100B47.5,HS2.4S,50PNZ2.4S,50PN2.7S,TOS150B47.5L,50UTZ2.4S

รุ่นอื่นๆ สอบถาม โทร : 085-9988-344 คุณ ปรีชา