บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

เราจัดจําหน่าย VARIABLE SPEED PUMP CONTROLLER,PC210,PC310,PC220,PC320
ตามสเปค สอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เราผลิตเเละจําหน่ายระบบ BOOSTER PUMP ควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์