บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

BAE,BATTERY CHARGER
ตาม สเปค สอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เราจําหน่ายเเบตเตอรี่ ชาร์จเจอร์ ยี่ห้อBAE ใชในระบบต่างๆอาทิ เช่น ชาร์จเเบตเตอรี่ระบบดับเพลิง,GENERATOR,อื่นๆ