บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

ตู้สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางแบบอัตโนมัติ (FIRE HOSE REEL)
15,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เราจัดจําหน่ายตู้ เก็บสายนํ้าดับเพลิง(FIRE HOSE REELL) ใช้ในการฉีดนํ้าดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ในอาคาร