บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

Floatless Relay ,W-FR3,WIP
600.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เราจัดจําหน่าย อะไหล่ ตู้คอนโทรลควบคุมระดับนํ้า ใช้ในการควบคุมระดับนํ้าเข้าถังเก็บนํ้า

W-FR3,wip, ราคาพิเศษ สอบถาม