บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

กรุนด์ฟอส ปั๊ม
สินค้ามาใหม่
ตามสเปค
ติดต่อสอบถาม

เราจัดจําหน่ายปั๊มนํ้า GRUNDFOS PUMP เเละ รวมถึงประกอบชุดเซ็ทปั๊มนํ้า เเละตู้คอนโทรลที่ใช้ในการคอนโทรลปั๊มนํ้า

ทุกชนิด  อาทิเช่น ,CM15-2,CM15-3,CM15-4, CM 10-2,CM10-3,CM10-4,A,CM5-3,CM5-4,CM5-5,CM5-6,A 220/380VAC , CR5-4,CR 10-2,CR10-3,CR10-4,CM10-5, 220/380V เเละรุ่นอื่นๆที่ใช้ตามบ้านพัก อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ