บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

Flow Switch
สินค้ามาใหม่
850.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เราจัดจําหน่าย Flow Switch ใช้ตรวจจับการไหลของนํ้า นํ้ามัน เเละอื่นๆที่เป็นของเหลว ในระบบอุตสาหกรรมต่างๆ

อาทิเช่น ยี่ห้อ Honey well ,Danfoss,Bcn,Conson,MODEL:WFS-1001-H,MODEL:HFS-25 เป็นต้น

 

* WFS-1001-H "HONEY WELL" ใช้กับนํ้า,นํ้ามัน,ใช้กับท่อได้ตั้งเเต่ 1'-6" เเรงดันใช้งานไม่เกิน 10 บาร์ 

***รับประกันสินค้า 1 ปี  ราคา 1,750+7%***

 

 * HFS-25 "BCN" ,"CONSON",ใช้กับนํ้า,นํ้ามัน,ใช้กับท่อได้ตั้งเเต่ 1"-6" เเรงดันใช้งานไม่เกิน 10 บาร์

***รับประกันสินค้า 1 ปี ราคา 850+7%***