บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

Battery Charger Firetrol
สอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เราจัดจําหน่าย อะไหล่ Battery Charger Firetrol เเละ ยี่ห้ออื่นๆที่ใช้ในตู้ควบคุมเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง Fire Pump Controller) ,MODEL: LL-1580,AS 2001,FTA-1100-JI12N