บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

Magnetic Pickup
2,500.00 บาท
  • หมวดหมู่ : MAGNETIC PICKUP
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : PP43
ติดต่อสอบถาม

เราจัดจําหน่าย Magnetic Pickup ใช้วัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ยี่ห้อ ต่างๆ หรือ ใช้วัดในงานอุตสาหกรรม