บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

PRESSURE TRANSMITTER
6,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เราจัดจําหน่าย ,PRESSURE TRANSMITTER ,DANFOSS,MBS3000,0-10BAR ,0-25BAR, INPUT 0-30VDC OUTPUT 4-20MA