บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

ประตูนํ้า
สินค้ามาใหม่
ตามขนาด
ติดต่อสอบถาม

เราจําหน่ายประตูนํ้า(gate valve)ใช้สําหรับ ปิดเเละเปิดระบบนํ้า 

ราคา วาล์ว Gate valve /Cast Iron/200PSI                 ราคา Globe valve/cast iron/200 PSI

PIPE SIZE         JIS 10K       ANSI/PN                                        JIS 10K     

2"                     2,550           3,500                                            3,250

2-1/2"               3,120           4,000                                            3,850

3"                     4,300           4,500                                            4,580

4"                     5,380           6,250                                            5,400

5"                     7,800           9,000                                            9,500

6"                     10,200         11,700                                          12,400

8"                     16,000         17,500                                          20,000

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนเเปลงโดยไม่ต้องเเจ้งล่วงหน้า

*****************************************************************************