บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

วาล์วระบายอากาศ
สินค้ามาใหม่
1,750 บาท
ติดต่อสอบถาม

เราจัดจําหน่าย วาล์ระบายอากาศ (air vent) ใช้ในการระบายอากาศ ในเส้นท่อ เเละระบบอื่นๆ

ราคา AIR VENT / PRESSURE 175PSI/SUS FLOAT/BODY DUCTILE IRON

PIPE SIZE            BS SCREWED

1/2"                       1,750 bath

3/4"                       1,850 bath

1"                           2,000 bath

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาอาจมีการเปลี่ยนเเปลงโดยไม่ต้องเเจ้งล่วงหน้า

************************************************************************