บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

สเเตรนเนอร์
สินค้ามาใหม่
ตามขนาด
ติดต่อสอบถาม

เราจัดจําหน่าย สเเตรนเนอร์ วาล์ว (strainer valve) ใช้ในการกรองสิ่งต่างๆเข้าไปยังปั๊มนํ้า หรือเครื่องจักร อื่นๆ

ราคา Strainer Valve  Cast Iron

PIPE SIZE                      JIS 10K                          ANSI/PN

2"                                1,630 bath                       2,400 bath

2-1/2"                         2,100 bath                      2,500 bath

3"                                2,600 bath                       3,280 bath

4"                                3,200 bath                       5,100 bath

5"                                5,200 bath                       8,300 bath

6"                                7,500 bath                      10,000 bath

8"                               11,900 bath                     17,400 bath

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนเเปลงโดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**************************************************************************