บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

ฟุตวาล์ว
สินค้ามาใหม่
2,100 บาท
ติดต่อสอบถาม

 

เราจัดจําหน่าย  ฟุตวาล์ว (foot valve) ใช้กับระบบปั๊มนํ้า ตามอาคารสูง คอนโดมินี่ยม โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ราคา ฟุตวาล์ว(foot valve)

PIPE SIZE    JIS 10K /ANSI/PN          FOOT VALVE (STAINLESS)  JIS 10K /ANSI  

2"                2,100 บาท                                   6,000 บาท   

2-1/2"         2,500 บาท                                    7,000 บาท

3"                2,700 บาท                                   10,000 บาท

4"                3,500 บาท                                   11,500 บาท

5"                4,500 บาท                                   17,500 บาท

6"                5,720 บาท                                   22,500 บาท

8"               11,000 บาท                                  35,000 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนเเปลงโดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***************************************************************