บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

เพรสเซอร์สวิตช์
สอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เราจัดจําหน่ายอะไหล่ต่างๆ ของระบบปั๊มนํ้า,ลม อาทิเช่น pressure switch danfoss,kp 35,kp36,kp1,kp5,pressure switch honeywell