บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

ปั๊มอัติโนมัติ,ปั๊มบ้านขนาดเล็ก
ตามสเปคสออบถาม
ติดต่อสอบถาม

เรายังจัดจําหน่ายเเละให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปั๊มขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่มาก ตามบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ ที่มีจํานวนห้องนํ้าจํานวนมากไปนจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม