บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

ปั๊มนํ้าเสีย
ตามสเปค
ติดต่อสอบถาม

เราจัดจําหน่าย ปั๊มนํ้าเสียใช้สําหรับดูดนํ้าโสโครกหรือนํ้าฝน ใช้ในบ้านพัก อาคารสูง คอนโดมิเนี่ยม โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆยี่ห้อ tsurumi pump,ebara pump,grundfos pump,shinmaywa pump,mitsubishi,gsd pump