บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

ถังไดอะเเฟรม
สินค้ามาใหม่
สอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เราจัดจําหน่ายถังไดอะเเฟรม ถังเเรงดัน หลายยี่ฮ้อ ซึ่งใช้ในระบบรักษาเเรงดันของนํ้าเป็นหลัก เช่นไปประกอบใส่ boosterpump อื่นๆ "varem" PRESSURE DIAPHRAGM TANK , MODEL: US100 362,MODEL:US200 462,US300 462,US500 462,US750 462,US1000 462 ,S3N10H62,S3N10H62-750,"Buaman"PRESSURE DIAPHRAGM tank,MODEL: V50,V100,V200,V300,V500,V750,V1000,"HYDROLINE" PRESSURE DIAPHRAGM TANK ,MODEL: BEV-12,BEV-24,BEV-60,BEV-100,BEV-200,BEV-300,BEV-500,BEV-1000,ZILMET ULTRA-PRO SERIES ,MODEL:1100005004,10004,20004,30004,50004,75004,100004 ลิตร,AQUA VESSEL MODEL:AQU-60-VL,AQU-100-VL,AQU-200-VL,AQU-300-VL,AQU-500-VL,AQU-750-VL,AQU-1000-VL,US100361,US200 461,US300 461,US500 461,US750 461,US1000 461,VAREM,BEST tank,MODEL:BHT-100D,BHT-200D,BHT-300D,BHT-500D,BHT-750D,BHT-1000D,BHT-1500D,BHT-2000D,challenger tank,MODEL: GCB-200LV,GCB-300LV,GCV-450LV, รุ่น C2-LITE DOUBLE DIAPHRAGM FIBERGLASS,C2B-60LV,C2B-100LV,C2B-200LV,C2B-300LV,PRESSURE WAVE,PWB-60LV,PWB-100LV,PWB-150LV,PWB-35LH,PWB-18LX,PWB-24LX,PWB-18SS,GRUNDFOS PRESSURE TANK,MODEL: GT-H8,GT-H-18,GT-H-24,GT-H-60,GT-U-100,GT-U-200,GT-U-300,GT-U-500 PN 10 G1 1/4,pwb,best tank ,flexcon tank,hydroline tank รวมถึงบริการอะไหล่ไส้ยาง เเละติดตั้ง