บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง(มอเตอร์)
Pre-Order
ตามสเปค
ติดต่อสอบถาม

เราประกอบเเละจําหน่ายเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงมอเตอร์(FIRE PUMP MOTOR) รวมถึงระบบ jockey pump หรือปั๊มนํ้ารักษาเเรงดันในเส้นท่อ ใช้ในการป้องกัน เเละระงับอัคคีภัย ตามอาคารสูง คอนโดมิเนี่ยม โรงงานอุตสาหกรรม อื่นๆ เรายังรับซ่อมเเซมระบบเเละบริการอะไหล่ต่างๆ