บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง
Pre-Order
550,000 บาท
ติดต่อสอบถาม

เราจัดจําหน่าย ระบบเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง ( fire pump engine) ใช้ในการระระงับหรือป้องกันอาคารหรืออื่นๆที่เกิดจากไฟไหม้ ใช้ในอาคารสูง  ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม อื่นๆ เรายังรับซ่อมเเซมต่างๆรวมถึงอะไหล่ ระบบเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง