บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เรา ผลิต ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า จัดจําหน่ายปั๊มนํ้าทุกชนิด ระบบเครื่องสูบดับนํ้าดับเพลิง รวมถึงอะไหล่ต่างๆ  ติดต่อสอบถาม Tel: 085-9988-344,080-608-344  Tel/Fax:02-0024542 Email: Propumpcontrol@hotmail.com , Email: Propumpcontrol2561@gmail.com

ทรานเฟอร์ ปั๊ม
Pre-Order
ตามสเปค
ติดต่อสอบถาม

เรา ผลิตเเละจําหน่าย Transfer Pump Set ใช้สําหรับส่งถ่ายนํ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  เเบรนด์  grundfos pump ,ebara pump,venz,euro flow,foras,cnp,stac,mitsubishi,electra,lowara,paragon เเละอื่นๆใช้สําหรับบ้าน อพาร์ทเม้นท์ อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม เเละอื่นๆ

Frankevatt at 4 November 2019 20:13
Созданная нами холдинг ЗАО ЛАСУК Волжский проводит новейшим методом видеодиагностикуинженерных систем, сетей хоз. бытовых, технологической и ливневой канализации, водостоков, водопроводов, водозаборных скважи, КНС, инженерных систем, ливневой канализации и так далее. Видео/телеинспекция всех труб выполняется особенной видео камерой, которая проходит по трубе и дает изображение на экран и в одно и то же время ведётся видеозвукозапись труб. Эта диагностика может узнать качество стыков и стенок трубопроводов, участки нахождения свищей, щелей и прочих дефектов, обнаружить засоры и инородные предметы, незаконные врезки и прочие. Видеоинспекция также может быть использована и при приёме труб после завершения строительного производства, ремонта. Большим преимуществом системы телеинспекции несомненно является ее мобильность, легкость подхода к трубам, а также возможность получать видеоизображение внутренних элементов трубы. Наша международная компания ЗАО ЗЩАСЛ Ноябрьск функционирует на объектах как индивидуальных так и государственных объектах. Телеметрия скважин - [url=https://vodopskov.ru]Очистка обсадной колонны от коррозионных отложений[/url]
Ignold at 17 October 2019 09:11
Мы предоставляем среднему и большому бизнесу, а также частным гражданам комплексное решение проблем - от ликвидации и регистрации предприятия до адвокатской поддержки на всех фазах её движения. Наши сотрудники ценят любого потребителя, обратившегося в нашу организацию. Характерной особенностью нашей работы является построение долгосрочных связей с нашими клиентами, основанных на основных принципах персонального подхода к всякому клиенту и сохранение секретности данных. Все наши грамотные сотрудники имеют высшее адвокатское и финансовое образование, чрезмерным практическим профессиональным опытом в области осуществляемых нами услуг. Основополагающим правилом у нас в производственной компании несомненно считается то, что, сотрудничая с нашей компанией, вы получаете действительный результат, основанный на наших познаниях и десятилетнем реальном опыте. [url=https://nur63.ru]трудовые споры[/url] Наша отечественная производственная компания специализируется на регистрации и реорганизации юридических граждан и индивидуальных владельцев бизнеса, бухгалтерских услугах для малого и среднего предпринимательства, полном юр. сопровождении юридических лиц. Дополнительно осуществляем регистрация прав на жилые помещения,регистрация прав на нежилые помещения,признание сделки недействительной,представительство интересов в суде,налоговые переплаты,страовые споры,инвестиционные проекты,сопровождение изменений,разрешение споров в отношении интеллектуальной собственности,расторжение брака,возмещение ущерба,защита прав потребителей в Самаре.
centrsnabIgnold at 29 September 2019 18:22
Главный сервис Я. такси Самара позволяет людям вызвать машину когда и куда угодно. Произвести заказ машины можно через спец приложения на телефоне, заказав машину у оператора(позвонив ему) или на сайте Я.такси Самара. Очень важно написать местоположение, личный телефонный номер, время когда необходима машина. Заказывают Я. такси с детским авто креслом для перевозки детей, вечером после посиделок безопаснее воспользоваться Яндекс такси, чем, например, садиться в транспорт нетрезвым, на вокзал или в аэропорт спокойнее воспользоваться Я. такси и даже не думать где оставить свой автомобиль. Расчёт происходит безналичным или наличным переводом. Время приезда Яндекс такси составляет от 5 до семи минут в среднем. Преимущества работы в нашем Я. такси: Моментальная регистрация в приложение, Незначительная комиссия, Оплата мгновенная, Постоянный поток заказов, Оператор круглосуточно на связи. Для работы в Yandex такси владельцу автомобиля надлежит оформиться самому и транспорт, перечисленное займёт 5 мин. Наша комиссия составит не более 15 % отдохода. Вы сможете получать заработную плату в любое время. У вас постоянно обязательно будут заказы. Если появятсявопросы сможете соединиться с круглосуточно функционирующей службой сопровождения. Яндекс такси даёт возможность гражданам быстро доехать до нужного места. Заказывая современное Яндекс такси вы получите шикарный сервис в г. Самара. яндекс такси работа на своем авто : [url=https://centrsnab163.ru]яндекс такси работа водителем самара[/url]