ส่วนประกอบ บู๊สเตอร์ปั๊ม
  • 30 April 2018
  • 5,764
  • 0
ส่วนประกอบ ระบบปั๊มนํ้าเพิ่มเเรงดันคงที่ (Packaged Booster Pump)  1.ปั๊มนํ้า (pump) เป็นต้นกําลังขับเพิ่มเเรงดันนํ...
อ่านต่อ