ทรานเฟอร์ ปั๊ม
พรีออเดอร์
ตามสเปค
เรา ผลิตเเละจําหน่าย Transfer Pump Set ใช้สําหรับส่งถ่ายนํ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  เเบรนด์  grundfos pum...
บูสเตอร์ปั๊ม
พรีออเดอร์
ตามสเปค
บริษัท โปรปั๊ม คอนโทรล จํากัด เราประกอบเเละจําหน่าย ระบบ  booster pump set  เเบรนด์ ebara pump,grundfos pump,e...
เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง
พรีออเดอร์
550,000 บาท
เราจัดจําหน่าย ระบบเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง ( fire pump engine) ใช้ในการระระงับหรือป้องกันอาคารหรืออื่นๆที่เกิดจากไฟไหม้ ใ...
เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง(มอเตอร์)
พรีออเดอร์
ตามสเปค
เราประกอบเเละจําหน่ายเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงมอเตอร์(FIRE PUMP MOTOR) รวมถึงระบบ jockey pump หรือปั๊มนํ้ารักษาเเรงดันในเส้...
ตู้ควบคุมปั๊มนํ้า
พรีออเดอร์
ตามสเปค
เราผลิตเเละจําหน่าย ตู้ควบคุมปั๊มนํ้าทุกชนิด เรายังรับออกเเบบตามฟังก์ชั่นลูกค้าต้องการ เช่น ตู้คอนโทรล booster pump,ทราน...
ตู้ควบคุมปั๊มนํ้าดับเพลิง
พรีออเดอร์
ตามสเปค
เราผลิต เเละ จําหน่ายระบบตู้คอนโทรลเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง ทั้ง ตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิงมอเตอร์(fire pump motor control) ตู้...
ถังไดอะเเฟรม
สินค้ามาใหม่
สอบถาม
เราจัดจําหน่ายถังไดอะเเฟรม ถังเเรงดัน หลายยี่ฮ้อ ซึ่งใช้ในระบบรักษาเเรงดันของนํ้าเป็นหลัก เช่นไปประกอบใส่ boosterpump อื...
ปั๊มนํ้าเสีย
ตามสเปค
เราจัดจําหน่าย ปั๊มนํ้าเสียใช้สําหรับดูดนํ้าโสโครกหรือนํ้าฝน ใช้ในบ้านพัก อาคารสูง คอนโดมิเนี่ยม โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆยี...
ปั๊มนํ้าหอยโข่ง
สินค้ามาใหม่
ตามสเปค
เราจัดจําหน่ายปั๊มนํ้าหอยโข่งหลายยี่ห้อ grundfos pump,ebara pump,venz,foras,cnp,euro flow,stac,electra,lowara,อื่นๆ
ปั๊มอัติโนมัติ,ปั๊มบ้านขนาดเล็ก
ตามสเปคสออบถาม
เรายังจัดจําหน่ายเเละให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปั๊มขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่มาก ตามบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ ที่มีจํานวนห้องนํ้าจํานว...
เพรสเซอร์สวิตช์
สอบถาม
เราจัดจําหน่ายอะไหล่ต่างๆ ของระบบปั๊มนํ้า,ลม อาทิเช่น pressure switch danfoss,kp 35,kp36,kp1,kp5,pressure switch honeywe...
เครื่องชาร์จเเบตเตอรี่
สอบถาม
เราจัดจําหน่ายอะไหล่ใช้สําหรับ ชาร์จเเบตเตอรี่ เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง(charger fire pump) หรือใช้ในชาร์จเเบตเตอรี่เเจนเนอ...
อุปกรณ์ วาล์ว ต่างๆ
สินค้ามาใหม่
ตามขนาด,สเปค
เราจัดจําหน่าย อุปกรณ์ วาล์วต่างๆ ที่ใช้ในระบบปั๊มนํ้า ,ระบบดับเพลิง เเละอื่นๆที่ใช้ในอาคารสูง ห้างสรรพสินค้า เเละโรงงาน...
บัตเตอร์ฟลาย วาล์ว
สินค้ามาใหม่
800 บาท
เราจัดจําหน่าย butterfly valve ตามขนาดต่างๆ ใช้ในระบบนํ้าเเละระบบอื่นๆ ใช้ในอาคารสูง ห้างสรรพสินค้า เเละโรงงานอุตสาหกร...
เช็ควาล์ว
สินค้ามาใหม่
770 บาท
เราจัดจําหน่าย เช็ควาล์ว(check valve),ไซเรน เช็ควาล์ว(silent check valve),dual checkvalve,duo check valve ใช้กับระบบนํ...
ฟุตวาล์ว
สินค้ามาใหม่
2,100 บาท
  เราจัดจําหน่าย  ฟุตวาล์ว (foot valve) ใช้กับระบบปั๊มนํ้า ตามอาคารสูง คอนโดมินี่ยม โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ...
เฟล็กซ์ยาง
สินค้ามาใหม่
700 บาท
เราจัดจําหน่าย ข้อต่ออ่อนยาง flexible joint ไม่ว่าจะเป็นสเเตนเลส หรือข้อต่ออ่อนยาง ที่ใช้ในระบบท่อนํ้าหรืออื่นๆที่ใช้ใ...
สเเตรนเนอร์
สินค้ามาใหม่
ตามขนาด
เราจัดจําหน่าย สเเตรนเนอร์ วาล์ว (strainer valve) ใช้ในการกรองสิ่งต่างๆเข้าไปยังปั๊มนํ้า หรือเครื่องจักร อื่นๆ ราคา S...
วาล์วระบายอากาศ
สินค้ามาใหม่
1,750 บาท
เราจัดจําหน่าย วาล์ระบายอากาศ (air vent) ใช้ในการระบายอากาศ ในเส้นท่อ เเละระบบอื่นๆ ราคา AIR VENT / PRESSURE 175PSI/S...
วาล์วระบายเเรงดัน
สินค้ามาใหม่
1,100 บาท
เราจัดจําหน่าย วาล์วระบายเเรงดัน(safety valve) ใช้ในการระบายเเรงดันอาทิเช่น ลม,นํ้า,เเก๊ส,สตรีม  ราคา Safety val...
ประตูนํ้า
สินค้ามาใหม่
ตามขนาด
เราจําหน่ายประตูนํ้า(gate valve)ใช้สําหรับ ปิดเเละเปิดระบบนํ้า  ราคา วาล์ว Gate valve /Cast Iron/200PSI  &n...
เครื่องสูบนํ้าหาบหาม
สินค้ามาใหม่
ตามขนาดสอบถาม
เราจัดจําหน่าย เครื่องสูบนํ้า เอนกประสงค์ใช้ใน ระบบต่างๆอาทิเช่นใช้ดับเพลิง,สปริงเกอร์,ล้างพื้น อื่นๆ  
ดูสินค้าทั้งหมด